Sidžil Nevesinjskog kadije (1767. do 1775.) – Drugi dio

Objavljeno: 30 Avgust 2014

Str. 71

Bujrultija bosanskog valije Silahdar Mehmed paše upućena nevesinjskom kadiji, ajanu i službenicima. Naređuje im da u smislu carske naredbe prikupe zimski taksit za 1183 ( 1769) godinu za bosanskog valiju, i to po spisku i potvrdama koje su vam poslate. Taksit prikupite od stanovnika u svom kadiluku posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom i čim prije ga pošaljite i predajte određenom službeniku. 1183 (1769)

                            Taksit za nevesinjski kadiluk

                            Taksit                               750 groša

                            Troškovi održavanja dvora 75 groša

                            Mubaširija                        150    groša

                                                                  _______________

975          groša

Kršćanin Mićo je tužio Mehmed spahiju Begovca da ga je prije tri dana u mlinici u Tućepima bespravno napao i rukama udarao. Tuženi je to zanijekao pa je tužitelju dat jedan dan roka da to dokaže. Tuženi se nije htio zakleti.(jemin). Svjedoci : Davudbeg, Alibeg, Mustafabeg, Hadži Jahja.

Str. 72

Naredba bosanskog valije Silahdar Mehmed paše upućena nevesinjskom kadiji, ajanu i zabitu.Naređuje im da posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom odmah prikupe određene količine brašna, ječma i ovnova i čim prije pošalju i predaju određenom službeniku. U džumadu I 1183 ( 1769) godine.

Kadiluk Nevesinje :

Brašno 3000 oka, ječam i zob 1000 oka, ovnovi 180.

Naredba bosanskog valije Silahdar Mehmed paše upućena nevesinjskom kadiji, i kadijama kadiluka koji se spominju u arzuhalu. Naređuje im da u sporazumu sa divan čaušem rasporede i prikupe novac za plate pasbana i predaju određenom službeniku . 22. džumada I 1183 ( 1769) godine.

Str. 73

Bujrultija bosanskog valije Mehmed paše upućena nevesinjskom kadiji, ajanu i službenicima. Naređuje im da bezuvjetno uhvate Hajduke Čabaka Miloša i brata mu Mihajla iz Lukovice koji su ubili čokodara Mehmeda. Neka ih Davudbeg dovede na Bosanski divan gdje će im se po zakonu suditi. 28. rebia II 1183 ( 1769) godine.

Bujrultija bosanskog valije Silahdar Muhamed paše upućena kadijama Nevesinja i Cernice, hercegovačkom muteselimu Alibegu, kapetanu ključke tvrđave Mustafagi, cerničkom ajanu Ibrahim ćehaji ( kethoda) , agama, zabitima, službenicima  vojnicima i svima koji su za borbu sposobni u spomenutim kadilucima. Naređuje im da mobilišu sve age i sve Muslimane u svojim kadilucima koji su za borbu sposobni i da svi budno prate kretanja crnogorskih odmetnika i da dobro čuvaju sve klance koji vode iz Crne Gore. Po nagovoru i na poticaj Rusa Crnogorci su se digli na ustanak i počeli prelaziti granice i biti i plačkati svijet. Dužnost vam je da dobro čuvate sve granice prema Crnoj Gori dok ne stigne vojska iz Bosne. U džumadu II 1183 (1769) godine.

Str.74

Kopija carskog fermana koji je upućen bosanskom valiji veziru Silahdar Mehmed paši , sarajevskom kadiji i naibima kadiluka : Hercegovačkog,Zvorničkog i Kliškog sandžaka. Rusi (Mosko) prekršili su ugovor o primirju koji je sklopljen između njih i osmanske države. Oni su sa preko 100000 Leha navalili na tvrđavu Hotin sa svom ratnom spremom i iznenada prešli rijeku '' Turle'' ?. Veliki vezir Hadži Mehmed Emin paša, kad je čuo za ovu vijest, odmah je razvio bajrak i pozvao sve u borbu protiv Rusa, neprijatelja vjere i države.On je pozvao i sve okolne miri mirane da mobilišu svoje vojske i upute ih prema frontu i tvrđavi Hotin. Miri miran Ali paša se je sudario s neprijateljskom vojskom i  i dobrim dijelom je savladao i uništio. U ovom pohodu je učestvovao i mutesarf Teke sandžaka Abaza Mehmed koji se je s neprijateljem sudario dva sata udaljeno od tvrđave, na mjestu '' Jemlik česme''. U borbama su neprijatelju nanijeti teški gubici, rasuta mu je vojska i natjerana u bježanje (nedostaje nešto s kraja).

Str. 75

Murasela nevesinjskog kadije Osmana upućena Halil ef. Predaje mu dužnost blagajskog kadije sa danom 1. muharema 1183 (1769) godine.

Ibrahim Glad iz Koleškog tužio je Abdulmumina iz istog mjesta da ga je ranije u selu ranio i zatražio je da se ovo po šerijatu izvidi. Tuženi je ovo zanijekao pa je tužitelj upućen da to dokaže. Svjedoci: Sulejmanbeg Redžepašić, Salihbeg Čelebić, Abdulah Korkut, Mehmed hodža iz Bratača, Sulejman baša (nejasno ), Sulejman baša Kolaković ( Kologli).

Str. 76

Bilješka u kojoj Halil Kadić ( Kadizade) bilježi da je 1. muharema 1183 ( 1769) godine postavljen za kadiju u Nevesinju.

Str. 77- 78

Ferman upućen bosanskom valiji veziru Mehmed paši , sarajevskom kadiji, ajanima, zabitima jeničara, svim kapetanima, agama, zabitima,službenicima. Ima dvije godine kako osmanska država ratuje s Rusima ( Mosko) što svi dobro znate. Naređuje vam se da se striktno pridržavate svih tačaka ugovora koji je sklopljen između Austrije ( Nemče) i Mletaka (Venedik) s jedne i osmanske države s druge strane. Dobro pazite da ne bi neko radio nešto što je u suprotnosti s ugovorom. Sve one koji budu radilim protivno sklopljenim ugovorima egzemplarno kaznite, i zabranite im da to čine. U II dekadi džumada I 1184 ( 1770) godine.

Da je ovaj prijepis vjeran svome originalu potvrđuje Rušdi Sulejman Kšlaković, kadija u Bosanskom Brodu.

Str.79

Spisak sela u nevesinjskom kadiluku u kojim ase nalaze klanci ( derbend)

Dabar s Fatnicom, klanac u Divinu

Lukovica i Davidović, klanac u Paniku

Grabovica i Slato, klanac u Jasenu

Džemat Slivlje, klanac u Podbogazju

Belgrad, Odrišina i Zovi Dol ( Zodol), klanac u Oštroj Gomili

U smislu carske naredbe treba u sidžil upisati 1183 ( 1769) godine.

Ramadan Kolaglić ( Kolagli) iz Grabovice umro je 1. muharema 1183 ( 1769) godine i ostavina mu je popisana.

Bujrultija bosanskog kajmekama Alije upućena kadijama i naibima kadiluka Hercegovačkog sandžaka . Obavještava ih da je ajanu Osmanbegu izdan berat ( dekret ) da može prikupljati sve pristojbe od prelaza ( murur ve ubur resumi) i niko ga u izvršavanju ove dužnosti ne smije ometati.Ovaj berat upišite u sidžile i njegov sadržaj svijetu objavite 25. ševala 1186 (1773) godine.

Str.80

Određene cijene namirnica utvrđene posredstvom suda u sporazumu sa svima 1. ramazana 1188 ( 1774) godine.

                            Brašno oka 21 akča                           Bravetina oka 18

                            Maslo       170  ''                                Loj        ''         50

                            Svijeće '' 90    ''                                 Sirće             '' 16  

                            Suhe šljive     16 ''                             Sir               '' 16

                            Med   100  ''                                       Sol             '' 10

                            Crvena sol    8 ''                                 Pirinač       '' 72

                             Pekmez  50''                                     Crveni luk '' 8

                             Smokve 32 ''                                    Kahva     '' 50

                             Sapun       60''                                       

                                                                    

Naredba bosanskog valije Mehmed paše upućena nevesinjskom kadiji. Naređuje da se ostavi oružje raji koja čuva klance na granici i koja je upisana u defter 1. muharema 1183 ( 1769) godine.

Arz nevesinjskog kadije Saliha upućen bosanskom valiji. Jedna grupa muslimana iz nevesinjskog kadiluka došla je na sud i izjavila : U raje se nalazi oružje koje tražimo da se od njih oduzme i proda Muslimanima koji idu u vojsku. U smislu carske naredbe treba od raje oduzeti svo oružje i prodati ga muslimanima. Jedino treba ostaviti oružje raji koja čuva klance na granici prema Crnoj Gori i Veneciji. U II dekadi zulhidžeta 1182 ( 1769) godine.

Str. 82

Jedan od zaima iz Hercegovačkog sandžaka, po imenu Osman, došao je na Portu i obavijestio da se za stoku koja odlazi iz jednog kadiluka u drugi u Hercegovini , naplaćuje za brave po svakoj glavi, po dvije pare, a od goveda , konja ( alaša) i svinja , po deset para. Muteselim je od onih koji dolaze iz kadiluka Taslidže ( Plevlja) naplaćivao poseban porez

koji nije upisan u defterima carske defterhane. Određuje se, u smislu carske naredbe, da se spomenutom Osmanu dade timar od 25000 akči i da je on dužan ići u boj pod alajbegovim bajrakom i povesti sa sobom jednog ratnika ( eškindžiju). Timar će uživati od 28. šabana 1186 (1772) godine.

Str.83

Murasela blagajskoga kadije Halila upućena Osman ef. postavlja ga za naiba u Nevesinju i naređuje mu da ovu dužnost vrši od 1. muharema 1183 ( 1769) godine.

Naredba bosanskoga valije upućena nevesinjskom kadiji. Naređuje mu da u smislu tapije koju posjeduje podnosioc arzuhala ,preda njemu zemlju. Ako se neko sa strane bude u ovo miješao, dovedite ga na bosanski divan.28.džumada II 1184 ( 1770) godine.

Arzuhal Omera upućen bosanskome valiji . Moja punodobna sestra Nefisa ,kćerka Salihova , ima posjede i zemlju koju je od oca naslijedila.Neki odmetnici ( eškija ) iz Mostara silom su uzurpirali njeno imanje. Moli da se u smislu seneda , kojeg imenovana posjeduje, njoj uruči spomenuto imanje, koje joj je bespravno oduzeto.

Salih, sin Salihov iz Sopilja tvrdi da je po debeloj krvi nasljednik umrle Merjeme, kćerke Mustafine iz Pridvorice . Detaljnim ispitivanjem utvrđeno je da su oni rodbina po debeloj krvi (asaba) . Svjedoci : Sulejmanbeg Ljubović, Alibeg Čelebić, Omer baša, Ismail baša Pajević, Hasan baša Kukolj.

Str. 84

Druga raspodjela ( taksita) izvršena u smislu bujrultije i u sporazumu sa stanovnicima

Za plate čerahora i  konja                                       600 groša

          Za mubaširiju                                                            40 ''

          Ostatašk novca po obračunu koji je

           napravio Derviš beg                                                  90 ''

          Za doček muteselimage                                              80 ''

          Za primopredaju ( kabd)                                               5 ''

          Za kalemiju                                                                  50 ''

          Za katibiju                                                                    10 ''

          Za poslugu ( kudamija)                                                 10 ''

          Za pozivanje ( muzurija )                                                2 ''

          Glasnicima                                                                       3 ''

          Za hizmet ajanima                                                         105 ''

          Za pomoć Bjeljanima , Sopilju,

           Jugovićima  i Krekovima                                                80 ''

Str. 85

Za 1182 (1768) godinu dužni ste prikupiti ljetni taksit od stanovnika u nevesinjskom kadiluku za bosanskoga valiju Muhamed pašu. Taksit prikupite posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom i muteselimom Hercegovačkoga sandžaka i to po spisku i potvrdama koje su vam poslane. 1.zulhidžeta 1182 (1769) godine.

           

            Ljetni taksit .........................................................750 groša

            Troškovi dvora ( hardžibab)...................................75 ''

            Za mubaširiju .......................................................150  ''

            Troškovi opravka saraja  (dvora)............................25 ''

            Ostatak iz prošle godine od plata 

                               pandura za tri mjeseca ........................372 ''

             Dato za hranu taoca( rehnler) u

             Trebinju, po naredbi časne bujrultije ......................38 ''

             Za hizmet Ismail čaušu koji je

              došao u vezi požurivanja taksita..............................15 ''

             Za hranu i konak spomenutom ..................................6 ''

             Za doček agi koji je došao s

                 bujrultijom za taksit ..............................................60''

              Za platu za menzilhanu

                  za šest mjeseci .....................................................200 ''

             Za konak i hranu Hasanbegu

                  iz Trebinja i zarobljenicima

                   u Kruševljanima .....................................................25 ''

               Za tri konaka, u Dabru, kasabi i

                   Kruševljanima koji provode Mlečane ....................40''

               Za hizmet mubaširu Huseinagi .................................. 40''

               Za prijenos taksita .......................................................15 ''

               Za požurivanje .............................................................10 ''

               Za konak u hanu, isplaćeno

                   po Salih baši ..............................................................19 '' 

                                                          

          

         Str. 85

            Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena nevesinjskom kadiji, ajanu i službenicima. Naređuje im da u smislu carskog fermana i po ustaljenom običaju prikupe ljetni taksit za bosanskog valiju i da ga pošalju po sigurnom čovjeku i predaju određenom službeniku. Taksit prikupite od stanovnika u svom kadiluku posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom i to po spisku (defter) i potvrdama koje su vam poslane. 17.zulkadeta 1182 ( 1769) godine.

                         Kadiluk Nevesinje

                         Taksit                                     750 groša

                          Troškovi dvora ( hardži bab)   75 groša

                          Mubaširija                             150 groša

                                                                   ____________

                                                                         1000

            Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena nevesinjskom kadiji,ajanu, zabitu i službenicima. U smislu carske naredbe u ovoj godini se mora dovršit opravka i izgradnja bihaćke tvrđave. Kadiluci su, u smislu carske naredbe dužni poslati pomoć u radnoj snazi.

Naređuje im vam se da odredite iz svojih kadiluka 15 čerahora i 15 konja i uputite ih u Bihać koji će Đurđev dana ( rozi hidr) do Mitrov dana ( kasum) raditi na opravci i izgradnji bihaćke tvrđave.

Str . 87

 Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama Neretve, Belgraddžika, mostara, Stoca, Nevesinja, Ljubinja, ostatka Novog, Cernice, Foče, ajanima i zabitima. Naređuje im da u džamijama i mesdžidima koji se nalaze na njihovim područjima, uče svi muslimani dove za pobjedu islamske vojske nad Rusima ( Mosko). Oni su najveći neprijatelji i  Osmanske države i islamske vjere. 1. muharema 1183 ( 1769) godine.

            Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama Foče, Cernice, ostatka Novog, Ljubinja, Nevesinja, kapetanima , agama, zabitima, ajanima i službenicima. Više puta vam je naređivano da zabranite i spriječite švercerima da prenose hranu i stoku u neprijateljsku zemlju i tamo ih prodaju po skupljim cijenama. Neki šverceri u cilju bogaćenja, gone razne namirnice i stoku u neprijateljsku zemlju ( dari harb) zbog čega se osjeća oskudica u hrani. Naređuje im da ovo dobro ispitaju i zabrane. 23. zulhidžeta 1183 ( 1769) godine.

Str. 89

                Kopija carskog fermana koji je upućen bosanskom valiji veziru Muhamed paši. Obavještava ga da su Rusi prekršili ugovor o primirju i da će protiv njih biti upućena carska vojska. Svi mustahfizi koji se nalaze na carskim granicama i čuvaju ih, dužni su dobro motriti sva kretanja i služiti kao zaštita islamskoj vojsci kada bude tuda prolazila. Sve posade tvrđava koje se nalaze na bosanskim granicama dužni su održavati dobre susjedske odnose sa Austrijancima ( nemče) i Mlečanima ( venedik) i striktno se pridržavati svih tačaka ugovora o primirju  koji je s njima sklopljen. Ti moj vezire, dužan si dobro paziti da ne bi neko uradio nešto što je protivno ugovoru i počinio kakvo nasilje na granici. Dužan si dobro paziti da trgovci, raja i svi stanovnici žive u potpunom miru i bezbjednosti. U III dekadi ševala 1182 ( 1769) godine.

Str. 90

Bujrultija bosanskoga valije Muhamed paše upućena kadijama Foče, Cernice , ostatka Novog, Nevesinja, Ljubinja , Mostara, Blagaja, muteselimu Hercegovačkoga sandžaka, kapetanima, agama, zabitima, ajanima i službenicima. Najveća dužnost sviju vas je da obezbijedite raji i putnicima  potpuni mir i da ih zaštitite od odmetnika i hajduka koji ih dočekivaju i pljačkaju njihove imetke. Naređuje im da posredstvom suda i u sporazumu sa mubaširom i svima dobro ispitaju i pohvataju sve odmetnike i da ih po šerijatu kazne. Svi složno na njih navalite i bezuvjetno ih pohvatajte žive ili mrtve. 27. zulhidžeta 1182 ( 1769) godine.

Str. 91

Isplaćeno mubaširu na ime ''mubaširije'' koji je došao s fermanom u kome se govori  o ajanskom statutu ( nizam nami) .

Kadiluk Neretva       30 groša                       Kadiluk Mostar 50 groša

''          Belgradžik     30''                                ''          Blagaj 30 ''

''     Ljubinje              80''                                ''          Nevesinje 40''

''Cernica                    80 ''                                ''        ostatak Novog 40''

Ukupno 420 groša

Neka se navedeni iznos prikupi od stanovnika u kadilucima i predaju određenom službeniku. 28. ševala 1182 ( 1769) godine.

            Bujrultija bosanskoga valije upućena nevesinjskom kadiji, ajanu Davudbegu , zabitu, i uticajnim ljudima.

Brašno, ječam i zob, koji su bujrultijom traženi, prikupite posredstvom suda i u sporazumu sa svima od stanovnika u vašem kadiluku i pretjerajte u kulu Zalom i predajte Derviš Bajezid hodži, imamu iz Kruševljana . Prikupljene ovnove u vašem kadiluku predajte na čuvanje sigurnim čobanima koji će se o njima brinuti i hraniti ih. 23. džumada I 1183 ( 1769).

Str. 92

Bujrultija bosanskoga valije Muhamed paše upućena kadijama Neretve, Belgradžika ( Konjica), Mostara, Blagaja, Stoca ,Ljubinja, Nevesinja, ostatka Novog, Cernice , kapetanima tvrđava i palanki koje se nalaze na područjima spomenutih kadiluka, zabitima, ajanima i službenicima. Ranije je bio običaj da kada u jednom kadiluku umre ajan ili bude svrgnut sa tog položaja , da se na njegovo mjesto postavi onaj kojeg narod izabere. Valija i kadije su dužni u vezi svih tih promjena i izbora poslati ??? Porti. Kad od Porte stigne ferman o postavljenju dužni ste ga u sidžilu pisati.Neka se posredstvom suda postavi za ajana onaj koga narod izabere, ali koji nikad nije nikakvo nasilje nikome činio. Takvi nasilnici neka se ne postavljaju za ajana. 28. ševala 1182 ( 1769 ) godine.

Str. 93 i 94

Kopija carskog fermana koji je upućen vezirima orta kola Rumelije '' desno i lijevo'', miri miranima, kadijama, naibima i svim zabitima. U kadilucima carskih zemalja potrebno je izabrati i postaviti ajane, koje u sporazumu sa sudom biraju svi stanovnici jednog kadiluka.

Onaj čovjek kojeg narod jednoglasno izabere za ajana, vodiće brigu i rješavati sve važne stvari Vilajeta. U nekim kadilucima se na ovaj položaj postavljaju bogati i uticajni ljudi, koje narod nije svojevoljo izabrao ,nego su ih kadije samovoljno postavile na ove položaje.Naređuje da valije i kadije ne smiju davati dekrete za ajanluk, nego da se ajani moraju birati i na ovaj položaj treba postaviti onog koga narod izabere. Mi smo ranije slali naše naredbe trećem kolu Anadolije i Rumelije u vezi izbora ajana koje su kadije primile i upisale u svoje sidžile. Ajani su,  uz pomoć ostalih, dužni rješavati sve važnije probleme a naročito kad se radi o pripremama za rat i vojni pohod. Ako jedan ajan umre ili ode u drugo mjesto, treba odmah na njegovo mjesto izabrati i postaviti drugoga ne čekajući dok od nas dođe naredba. Ako neki ajan bude raji nasilje činio ili se povodio za svojim strastima, treba ga takođe odmah svrgnuti sa tog položaja i na njegovo mjesto izabrati i postaviti drugog koji će ovu dužnost ispravno vršiti. Ako nam dođe ikakva pritužba na ajane od stanovnika i raje, da im oni čine nasilja i utvrdi se da je to tačno, biće kažnjene i valije i kadije na čijem se području takav slučaj dogodi.

Str. 95 

                     

        U smislu ovog fermana ( kojim se naređuje oduzimanje oružja od raje)  napisana je valijina bujrultija koju je s Bosanskog divana donio Pepe Aliaga.

Koncem zulhidžeta 1182 ( 1768) godine.

         Kadiluk Nevesinje 20 groša.

         Raji koja se bavi trgovačkim poslom treba, u smislu carske naredbe i bujrultije, ostaviti oružje i ne smije se od nje oduzimati.

Str.96

         Kopija carskog fermana koji je upućen vezirima orta kola Rumelije i svim kadijama i naibima. Početkom proljeća ove godine uputiće se, sigurno, carska vojska u Rusiju( Mosko) da se bori protiv tamošnjih nevjernika. Naređuje se svim rodovima vojske u Anadoliji i Rumeliji da prije svega prikupe i obezbijede potrebne količine oružja. Raja ne smije posjedovati nikakvo oružje i naređuje vam se da od raje koja stanuje na području orta kola Rumelije oduzmete svo oružje koje ona skriva po kućama, crkvama i skrovitim mjestima. Svo oružje oduzmite od raje i prodajte raznim rodovima vojske, trgovcima i muslimanima. Oružje koje ne mognete prodati skupite na jedno mjesto i popišite ga ( defter) posredstvom suda i kad ga prodate podajte novac njihovim vlasnicima. Jedino ostavite oružje onima od raje koji se bave trgovačkim poslovima. U vezi ovog slate su vam i ranije naredbe pa striktno postupite po njima, i ne dozvolite da išta od oružja ostane u rukama raje. Raji se ni pod kakvim izgovorom ne smije činiti nikakvo nasilje. U Istambulu u I dekadi redžepa 1182 ( 1768) godine.

Str. 97

           Bujrultija bosanskog valije Silahdar Muhamed paše upućena kadijima i naibima kadiluka Hercegovačkog sandžaka, ajanima Vilajeta i službenicima. Obavještava ih da je njemu predan na upravljanje  Bosanski ajalet kome je priključen Hercegovački sandžak. Dalje ih obavještava da je za muteselima u Bosanskom ajaletu postavio Alibega Ljubovića koji je poznat kao ispravan i savjestan čovjek. Dužnost mu je da štiti stanovnike, raju i sirotinju od svih nasilja i da prikuplja sve prihode i doprinose koji mu po ustaljenom običaju pripadaju. 5.zulhidžeta 1182 ( 1769) godine.

Str. 98

            Kopija carskog fermana koji je upućena bosanskom valiji veziru Muhamed paši. Ističe se da je on do sada savjesno vršio dužnost mutesarifa Bosanskog ajaleta. Dalje da štiti raju i sirotinju od svih vrsta nasilja i da vrši sve druge službe koje su vezane za ovaj položajj. U Istambulu 5. ševala. 1182 ( 1769) godine.

Da je ovaj prijepis vjeran svome originalu tvrdi Ibrahim, sin Mustafin, kadija u Bosna Brodu.

Str. 99

Kopija carskog fermana koja je upućena sarajevskom kadiji, kadijama i naibima kadiluka Bosanskog ajaleta, ajanima Vilajeta. Naređuje im da od stanovnika u svojim kadilucima prikupe '' seferiju'' i druge doprinose koji su zakonom propisani i da sve to čim prije donesu i predaju određenom službeniku za primanje ( kabda memur ). U II dekadi ševala 1185 ( 1772) godine.

Str. 100

Za konak u kasabi, za dva dana, isplaćeno po Davudbegu                                  1642

Za hranu kod imama u Kruševljanima, isplaćeno po spomenutom imamu          821

Dato za prikupljanje doprinosa  ( avaid) u kasabi, isplaćeno po Davudbegu        140

Potrošeno u Kruševljanima, isplaćeno po imamu                                                    80

Iznos potrošenog novca, isplaćenog po Mustafabegu                                              27

Za konak i hizmet ljudima selamage ( koji prima u audijenciju)                             10

Hasanu Šipkoviću za konje koji s njima ide u Crnu Goru                                       50

Ahmedagi koji ide iz kasabe u Gacko s ilamom                                                       15

Za ratni pohod, u sporazumu sa stanovnicima                                                         250

Glasnicima koji idu u sela s muraselama                                                                   10

Mustafa begu za hizmet u kadiluku                                                                           50

Alibegu za hizmet                                                                                                       20

Za kalemiju                                                                                                                  50

Za hizmet i troškove ilama                                                                                          80

Za katibiju i onima koji poslužuju u mehkemi                                                             20

Za hudamiju                                                                                                                  15

Za muzuriju                                                                                                                     5

Str. 101

Sulejman Kolaković ( Kologli) tužio je Ahmeda  Radiša, sina Mustafina da mu je prije šest godina bespravno i silom oduzeo jednu kobilu.što nije mogao konkretno dokazati. Murat baša i Omer Radiš iz Bratača posvjedočili su na sudu da je spomenutu kobilu oždrijebila Ahmedova kobila. Svjedoci : Hasan baša Golo, Isa iz Koleškog, Arslan Šetka, Parneta Džifo.

Arslan, berber iz kasabe, tužio je Džafer spahiju iz Slivnja da mu je bespravno i bez dozvole uzeo pet sahana, dva tabaka, jedan ibrik, jedan leđen i jedan srebreni pas. Zatražio je od tuženog da mu te stvari povrati. Tuženi je to zanijekao i sustegao se od zakletve.                         

 Str. 102

Iznos zimskog taksita koji treba prikupiti za bosanskoga valiju za 1182 ( 1769 /70) godinu i to po spisku i potvrdama i u sporazumu sa stanovnicima

Taksit…………………………………………………………..750 groša                                  

Troškovi dvora ( hardži bab) ……………………………………75    ''           

Mubaširija………………………………………………………..150   ''                                        

Za doček agi koji dolazi od mubašira………………………………60   ''    

Za prijenos i troškove bujrultije, isplaćeno po Davudbegu…………15   ''

Za požurivanje ……………………………………………………….10 ''                                         

Za menzilhanu za šest mjeseci………………………………………150  ''

Za konak i hranu divan efendije,

za tri dana u kasabi i jedan dan kod imama  Kruševljanima……………33 ''                                              

Čuvarima (bakčiler), isplaćeno po Mustafabegu……………………       9 ''

Za konak agama koji se nalaze kod  Mustafabega………………………16 ''                                  

Za kalemiju …………………………………………………………….50  ''                                                             

Za troškove ilama ……………………………………………………..100   ''             

Za katibiju ………………………………………………………………..15  ''

Za hudamiju ………………………………………………………………..15  ''

Glasnicima koji sa muraselama idu u sela …………………………………..6   ''

Za ihdariju  ( pozivanje ) ……………………………………………………5  ''         

Str. 103

Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama Ljubinja, ostatka Novog, Cernice, Nevesinja, Stoca, kapetanima tvrđava u Trebinju, Viduškoj, Mostaru, Počitelju i Klobuku. Ranije je od Crnogoraca uzeto 14 poznatih taoca ( erhan ?) i u vezi toga je poslan ilam Porti. U vezi njihovog čuvanja nama je poslana carska naredba u kojoj nam se naređuje da ih jedan po jedan rasporedimo po tvrđavama i da svakog posebno stavimo u zindan. Za njihovu ishranu i plaće čuvara ( bekčiler) određeno je da se troši dnevno po 6 groša što za sto dana iznosi 600 groša. Ovaj iznos odmah rasporedite i prema spisku i potvrdama prikupite ga i čim prije pošaljite i predajte određenom službeniku . 16. redžepa 1182 ( 1769) godine.

                            Kadiluk Ljubinje …………… 73 groša

                                 ''        Cernica  …………… 73   ''

                                  ''       ostatak Novog ………55   ''

                                  ''        Nevesinje ………… . 38  ''

                                  ''        Stolac ……………….38   ''

 Str. 104

Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama Belgraddžika, Mostara, Blagaja, Stoca, Nevesinja, Ljubinja, ostatka Novog, Cernice, Foče, kapetanima, agama, zabitima, povjerenicima mukata, ajanima Vilajeta i službenicima.Za carsku vojsku neophodno je potrebno prikupiti što više oružja i drugog ratnog materijala. Vaša je dužnost da u smislu carskog fermana, oduzmete od raje svo oružje i sve što je za rat potrebno. Posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom bezuvjetno pronađite i oduzmite svo oružje od raje koja živi na područjima vaših kadiluka a koje ona krije po kućama , crkvama i drugim skrovitim mjestima. Što ne mognete od  rekviriranog materijala prodati, napravite spisak njihovih vlasnika i čuvajte ga na sigurnom mjestu. Sav novac od prodanog oružja predajte njihovim vlasnicima. Od danas se ne smije kod raje nalaziti nikakvo oružje niti ga ona smije i od koga kupovati. 10. redžepa 1182 ( 1769) godine.

Str. 105

Ishak iz Koleškog   tužio je Omera Karadžu iz Budnja ( bdnh) i zatražio da mu da dio nasljedstva kojeg je naslijedio iza svoje umrle sestre. Tuženi je izjavio da nije iza nje ništa ostalo.

  nikah ( mehri muedžel)  6000     1 ibrik, 1 košulja, 1 čenber, 1 pojas i 1 kobila.

Str. 106

Kopija carskog fermana koji je upućen vezirima orta kola Rumelije, miri miranima , valijama, kadijama i naibima. Početkom proljeća ove godine će iz Anadolije i Rumelije biti, sigurno, upućena velika vojska na Rusiju ( Mosko). Najglavnija dužnost svih vezira, miri mirana, alajbega, zaima, jeničara i svih drugih rodova vojske je da prikupe potreban broj oružja i druge ratne spreme. Raja ne smije posjedovati ništa od oružja. Naređuje vam se svima da od raje odmah oduzmete svo oružje i sve što služi kao ratni materijal. Ovo dobro pregledajte i ispitajte po svim selima i nahijama Rumelije u kojima raja živi. Oduzeto oružje od raje prodajte islamskoj vojsci. Dio oružja kojeg ne mognete prodati , skupite na jedno sigurno mjesto, napravite spisak njihovih vlasnika i kada ga prodate predajte naplaćeni iznos njihovim vlasnicima. Kod raje ne smije ostati ništa od oružja kojeg ona skriva po kućama, crkvama i drugim skrovitim mjestima.

U III dekadi džumada II 1182 ( 1768) godine.

Ovjera bosna brodskog kadije Ibrahima, sina Mustafina.

Str. 107

         Murasela nevesinjskog kadije Hasana upućena Salih ef. Postavlja ga od 1. rebia II 1182 ( 1769) godine za naiba u nevesinjskom kadiluku i naređuje mu da sudi svijetu po šerijatu i vrši razdiobe ostavina..

          Naredba bosanskog valije Muhamed paše upućena nevesinjskom naibu Salih ef. Naređuje mu da, pošto ga je narod izabrao, vrši dužnost naiba u nevesinjskom kadiluku dok na to mjesto ne bude postavljen drugi kadija. 29. rebia II 1182 ( 1769) godine.

          Naredba bosanskog kajmekama Mustafe upućena nevesinjskom kadiji. Obavještava ga da je valinom bujrultijom od 1. ramazana 1184 ( 1771) godine postavljen Alibeg Ljubović za muteselima . 2. ramazana 1184 ( 1771) godine.

           Mustafa baša je tužio ciganku Muškiju da ga je nazvala lopovom ( hrsuz) što je ona porekla.

Str. 108

          Naredba bosanskog valije Muhamed paše upućena nevesinjskom kadiji. Naređuje mu da u sporazumu  s mubaširom prikupi ušur i doprinos ( resum) od mještana i to u smislu berata koji se nalazi kod podnosioca arzuhala i uvidom u carski defter i druge dokumente. 17. džumada II 1182 ( 1769) godine.

                                         

          Arzuhal Murat spahije upućen bosanskom valiji. Kršćani Humkovići: Vuko, Tripko i Rade, Crnogorac ( Karadagli) Petar, Lalušević Aćim, Vujevići: Đuro, Tripko i Stipan, Luka Strvina i Mirko Gušević iz sela Davidovića na granici Lukovice kapricirali se su ( muaned) i nisu mi dali desetinu od prihoda, po jednog ovna od stada, i '' resmi otlak'' ( doprinos za ispašu) koje su mi dužni davati po zakonu i po u ovom kraju ustaljenom običaju. Molim da se spomenuti posredstvom mubašira dovedu na Bosanski divan i da se meni isplate navedeni doprinosi.

             Naredba bosanskog valije Muhamed paše upućena nevesinjskom kadiji. Naređuje mu da posredstvom mubašira ispita slučaj i naplati dug. 17. džumada II 1182 (1769) godine.

             Arzuhal sirotinje sela Bratač upućen bosanskom valiji. Žale se na Husein bašu Kukolja i brata mu Ibrahim pašu iz Bratača da su im ostali dužni 60 groša koji im dio pripada od nameta ( tekalif) na zemlju koju od davnina obrađuju. Mole da im se taj dug plati.

Str. 109

             Naredba bosanskog valije  upućena nevesinjskom kadiji. Naređuje mu da u sporazumu s mubaširom ode na spornu zemlju, da slučaj po šerijatu i zakonu izvidi, po pravdi riješi i ilam pošalje. 17. džumada II 1182 ( 1769) godine.

                Arzuhal Hasana upućen bosanskom valiji. U selu Bezdić ( Beždjedje ?) posjedujem zemlju koja graniči sa zemljom umrlog Saliha. Ovu je zemlju uzeo stolački kadija Omer ef. i meni je na taj način učinjena nepravda. Molim da se na sud pravde dovede spomenuti stolački naib Omer ef. i da se zemlja meni u posjed preda jer ja imam pravo prvokupa.

                  Teskera ćehaje bosanskog valije  Sulejmana upućena kadijama kadiluka koji se nalaze na putu od tvrđave  Novi do Travnika. Ovih dana će iz Kotora poći do bosanskog valije poslanik vlastele. U koji god kadiluk dođe dužni ste mu obezbijediti prenoćište konje i sve drugo što bude potrebno.  Dobro pazite da mu neko ne bi na putu pravio neprilike i kakvo nasilje činio. 9. džumada II 1182 ( 1769) godine.

Str. 110

                Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama kadiluka koji se nalaze na putu od Nikšića do Travnika, ajanima, zabitima i službenicima. Po carskoj naredbi dužni smo potpuno poraziti i umiriti pobunjena crnogorska plemena. Ostalu raju treba čvrsto vezati na pokornost i od nje prikupljati džizju i sve druge doprinose koje su dužni po zakonu i ustaljenom običaju davati. U nedelju 4. džumada II naša će vojska stići na nikšićko polje gdje će pobiti čadore i utaboriti se.  Vaša je dužnost da za našu pratnju, kad budemo prolazili kroz vaše kadiluke , prikupite potrebnu hranu i potreban broj konja. Dalje ste dužni očistiti i proširiti puteve kuda će vojska proći kao i popraviti sve mostove koji se nalaze na putevima kuda će vojska proći. 7. džumada II 1182 ( 1769) godine.

                 Spisak mjesta u kojima će otsjesti njegova ekselencija bosanski valija kada bude putovao iz Nikšića u Travnik.

                  Od Nikšića do klancu  Duga pet sati

                  Odatle do Kazanaca, Dulića i Ratkovića u cerničkom kadiluku pet sati ,

                  Odatle do Metohije i Dobrog Polja pet sati

                  Odatle do kasabe Nevesinje šest sati

                  Odatle do džemata Kruševljani pet sati

                  Odatle do kule Lipeta u konjičkom kadiluku pet sat

                  Odatle do kasabe Konjica i Neretve 4 sati

                  Odatle do hana u Tarčinu šest sati

                  Odatle do Ćurćibašina hana pet sati

                  Odatle do kasabe Busovača pet sati

                  Odatle do Travnika 4 sata.

Str. 111

               Prihodi za ukonačenje ( vojske ) u polju Lugu sto groša.

               Troškovi kadiluka iz prošle godine …………………………..250 groša

               Cijena dva konja……………………………………………….160   ''

               Još za troškove kadiluka u sporazumu sa stanovnicima ………200     ''

               Za doček ( ikramiju) ……………………………………………100    ''

               Za hizmet mubaširu čokodaru Huseinu ………………………….40   ''

               Za konak i hranu Abdulkadirbegu koj dolazi u vezi prenosa žita….3   ''                                        

               Za hizmet i hranu tataragi koji dolazi u vezi

               statuta menzilhane ( nizam )………………………………………..13  ''

               Za konak i hranu, kod Davudbega, Hadži Veli agi koji

              dolazi u vezi prikupljanja hrane………………………………………12 ''

               Za hranu, kod Davudbega, Ahmedagi

                   koji dolazi u vezi požurivanja hrane ………………………………13''

                                                                                                                      _________

                                                                                                                              891                   

                         

             

      Str. 112

               Bujrultija bosanskog valije upućena bivšem mutesarifu kliškog sandžaka Mehmed paši iz Taslidže ( Pljevlja). U smislu carske naredbe dužnost mi je da s vojskom krenem u borbu protiv Crne Gore. Postavljam te za kajmekama koju ćeš dužnost vršiti od 2.rebia II i sjedićeš u Travniku. Dužnost ti je da budno pratiš sva kretanja i da se u svim važnijim poslovima konzultuješ sa učenim ljudima i da čuvaš zemlju i njene stanovnike od svih vrsta nasilja.

                Ovjera Bosna brodskog kadije Sadika Mustafe.

            Naredba bosanskog valije Muhamed paše upućena nevesinjskom naibu i stolačkom kadiji i kapetanu. Naređuje im da posredstvom mubašira dovedu na Divan ubojicu kome će se po zakonu suditi. 12. rebia II 1182 ( 1768) godine.

            Arz nevesinjskog naiba Saliha upućen bosanskom valiji. Tripko Humković iz Bjeljanja u nevesinjskom kadiluku došao je na sud i izjavio: Moj sin Simo, čoban, jučer je nađen mrtav na mjest ( nejasno ) u Divinu . Od suda izaslani Hasan , sin Ibrahimov ovo je na licu mjesta utvrdio što su posvjedočili i drugi Muslimani. Tripko sumnja da je ovo ubijstvo učinio Osman Demirović ( Timuroglu) , sin Hasanov iz Stoca .1. rebia II 1182( 1768) godine.

Str. 113

            Kopija teskere ćehaje bosanskog valije Sulejmana upućena kadijama Fojnice, Belgradžika, Ljubinja, ajanima, zabitima i službenicima. Naređuje im da donosiocu ove teskere koji dolazi iz Mletaka, obezbijede konak, hranu i potrebne konje za putovanje i vodiča ( kalauz), za svo vrijeme dok bude putovao kroz njihove kadiluke. Dužni ste ga primiti kao gosta ( musafir), ukazivati mu svugdje punu pažnju i potpuno mu život osigurati  i pratiti ga na putu dok bude išao kroz vaše kadiluke i dok ga na granici ne predate drugima. U redžepu 1182 (1769) godine.

Str. 114

                  Kopija carskog fermana koja je upućena vezirima orta kola Rumelije, miri miranima, kadijama, naibima, muteselimima, vijvodama, alajbezima, i dizdarima. Svi stanovnici, raja i ostali, koji žive u gradovima i selima zaštićenih carskih zemalja, i koji su na svom mjestu i bave se svojim poslom, uživaju od cara potpunu zaštitu i bezbjednost u svakom pogledu. Ako se neko u vašim kadilucim usudi praviti izgrede i nasilja i o njemu se bude loše mislilo i govorilo, i o tome budemo obaviješteni od religioznih i ispravnih ljudi, takvi će sigurno biti pozvani na odgovornost i kažnjeni. Dužnost je vezira i miri mirana da ovu carsku naredbu upišu u sidžile suda i da ju javno pročitaju i objave svijetu njen sadržaj. Vaša je dužnost da potpuno spriječite zlodjela svih vrsta izgrednika jer se u tom pogledu neće uvažavati nikakva i ničija isprika. Vi alajbezi i dizdari dobro pazite da ne bi uradili nešto po svojoj volji i što je u opreci sa interesima drugih ljudi. U tom slučaju ne samo da ćete biti svrgnuti sa svojih položaja  nego ćete, sigurno, biti i kažnjeni. Koncem muharema 1182    (1768) godine.

Str. 115

            Spisak i cijene namirnica koje u sporazumu s mubaširom, ajanima, imamima i stanovnicima treba prikupiti za ukonačenje njegove ekselencije valije.

              Brašno 50 oka, dato u zakup Abdulahu…………………1200

              Pirinač,300 oka, dato u zakup Davudbegu ……………..21600

              Med, 50 oka……………………………………………..1800

              Brašno nula (has), 30oka ………………………………….600

              Nišesta ,15 oka……………………………………………. 900

              Nohut, 15 oka……………………………………………... 500

              Suho grožđe, 3 oke………………………………………... 180

              Šećer, 6 oka ………………………………………………..1800

              Kahva, 12 oka……………………………………………… 6480

              Biber, 1 oka…………………………………………………. 720

              Sir 10 oka …………………………………………………….120

              Sirće 20 oka………………………………………………….  400

              Crveni luk 50 oka…………………………………………….. 400

              Zelen ( sebzevat)  100 oka ……………………………………1440

              Vosak 5 oka ………………………………………………… 1800

              Loj 60 oka……………………………………………………. 4800

              Sapun 10 oka ………………………………………………….1800

              Luć 5 tovara …………………………………………………. 2400

              8 vodiča (kulaguz) s konjima ……………………………….  1440

                                                                                                            ___________

                      210 groša                                                                       50380  

Str. 116

Spisak ( defter) raspodjele prihoda kadiluka sastavljen u sporazumu sa stanovnicima, koje treba prikupiti, po ustaljenom običaju, na ime masla, ovnova, plate za menzilhanu i drugih troškova kadiluka. U 1182 ( 1768) godini.

                          Ekvivalenat ( bedelije), po običaju, za maslo i brave…………….400 groša

                          Za mubaširiju ……………………………………………………   40    ''

                          Za hizmet onome koji dođe s bujrultijom ………………………… 20    ''

                          Za platu za menzilhanu ……………………………………………..250  ''

                            Za troškove Ismailage koji dolazi u vezi inspekcije ………………100  ''

                            Za hizmet Ahmedagi koji dolazi u vezi brava i goveda …………….40  ''

                            Za prijenos i predaju ………………………………………………   15  ''

                            Za platu ljudima koji dolaze iz Travnika

                              u vezi oprosta   ( muafat)  ………………………………………….. 25 ''                                                                                       

                            Za hizmet Abdulkadiragi koji dolazi u vezi prenosa žita

                                    u nikšićko polje     ………………………………………………..20 ''

                            Za hizmet tataragi koji mu pripada po statutu ( nizam)

                                    menzilhane ……………………………………………………….10  ''

                            Za konak i hranu Davudbegu………………………………………...   11  ''

                            Za konak i hranu u Budnju …………………………………………….. 2  ''

                            Za konak i hranu u Pridvorcima ………………………………………   2  ''

                            Za putne troškove Kurtoviću koji odlazi u Travnik……………………..5  ''

                            Za požurivanje ljetnog taksita, isplaćeno po Davudbegu………………. 5  ''

                           Agi za hizmet koji dolazi u vezi čišćenja puteva  ……………………… 12 ''

                           Za platu Mustafi alajbegu koji odlazi u Konjic ………………………….15 ''

                           Za hizmet agi koji dolazi u vezi pandura……………………………….   25 ''

                           Za kalemiju ……………………………………………………………..  60  ''                   

                           Za katibiju ………………………………………………………………  10 ''

                           Za hudamiju …………………………………………………………….  10  ''

                          Glasnicima ………………………………………………………………    6  ''

                          Za hizmet Mustafabegu ………………………………………………….  20 ''                       

                          Za troškove kadiluka …………………………………………………….  75 ''

                          Za konak u Kruševljanima  ………………………………………………...6 ''

                          Za hizmet Musa agi ………………………………………………………...6 ''

                          Za muzuriju  ……………………………………………………………       3''

Str. 117

      Spisak prihoda koje u smislu bujrultije i po ustaljenom običaju treba prikupiti od stanovnika u kadiluku za 1182 ( 1768/ 69) godinu na ime troškova kadiluka i plata pandura.

                           Ekvivalent ( bedelija) za čerahore i konje ………………..420

                           Za mubaširiju……………………………………………… 30

                           Za kalemiju …………………………………………………40

                           Za katibiju …………………………………………………... 8

                           Za hudamiju( poslugu) ……………………………………….8

                           Za hizmet Davudbegu i Mustafabegu ……………………….40

                           Za troškove kadiluka …………………………………………80

                           Za plate pandura za dva mjeseca   …………………………..200

                               Ukupno …………….. 826 groša

Str. 118

                  Spisak ( defter) o raspodjeli ljetnog taksita kojeg treba prikupiti posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom i svima za bosanskog valiju Muhamed pašu od stanovnika u nevesinjskom kadiluku za 1182 (1768) godinu.

               

                             Taksit                                                          750 groša

                             Hardži bab                                                    75 ''

                              Mubaširija                                                  150''

                              Za troškove dvora ( saraj)                            30''

                              Za požurivanje                                             10''

                              Za troškove bujrultije                                       5''

                              Za hranu i doček čovjeku koji dolazi s bujrultijom    60''

                              Za hizmet agi koji dolazi s fermanom                        16''

                              Za hizmet Hadži Hasanagi koji dolazi u vezi

                                zabrane    prenosa hrane u Dubrovnik                          59''

                              Osmanagi, isplaćeno po Davudbegu                              30''

                               Za konak i hranu čokodaragi, za dva dana

                                  u kasabi i Kruševljanima                                                25''

                               Za konak i hranu Delibaši, za dv adana u kasabi

                                       i Kruševljanima                                                              60''

                                Za prijenos i predaju (taksita)                                         15''

                                Za hranu vojnicima u Gacku, isplaćeno po Davudbegu    100''

                                Za platu za menzilhanu za 6 mjeseci                                 150''

                                 Ljudima koji dolaze od bivšeg hercegovačkog

                                                            muteselima                                                    9''

                                  Za hranu i konak                                                                 4''

                                  Dato Hasanagi                                                                     8''

                                  Za doček sadanjem hercegovačkom muteselimu                80''

                                   Čovjeku koji je došao od njega                                           10''

                                   Glasnicima koji idu u sela s muraselama                             6''

                                    Za hizmet tataragi                                                                10''

                                    Za kalemiju                                                                          50''

                                     Za troškove ilama                                                                440''

                                     Za katibiju                                                                           15''

                                     Za hudamiju ( poslugu)                                                        20''

                                     Za muzuriju                                                                           4''

Str. 120

Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama Neretve, Belgraddžika, Mostara, Blagaja, Stoca, Ljubinja, Nevesinja, Cernice, Foče, ajanima, zabitima i službenicima. Naređuje im da odrede   u svojim kadilucima potreban broj konja i da na njima pretjeraju dvopek ( peksimet), bungur, brašno i ostalu hranu koja je od vas tražena ranijom bujrultijom.Određene količine hrane iz vaših kadiluka pretjerajte na konjima na nikšićko polje do 20.rebia I i predajte Hasanbegu Jažiću ( Jadžikli) koji je zadužen sa ovom dužnošću . 22. rebia I 1182( 1768) godine.

Str. 121

         Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama Fojnice, Neretve, Belgradžika, Nevesinja, Cernice, ostatka Novog, ajanima, zabitima i službenicima . Naređuje im da posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom i stanovnicima snabdiju sve menzilhane koje se nalaze na područjima njihovih kadiluka, sa potrebnim brojem konja i sve da bezprijekorno posluju. Poštari ( ulaci) koji se budu slali ne smiju ni tren kasniti i u vezi ovog se neće nikakve isprike uvažavati. 2.rebia I 1182(1768) godine.

              Naredba bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama kadiluka hercegovačkog sandžaka i hercegovačkom muteselimu . Naređuje im da posredstvom suda i određenog mubašira odmah rasporede i prikupe u svojim kadilucima niže navedene količine ječma, i zobi i pretjeraju na nikšićko polje i predaju određenom službeniku u bosanskoj ordiji .25. safera 1182 ( 1768) godine.

                  Kadiluk Cernica, ječma i zobi      250 šinika

                      ''           Ljubinje ''   i      ''           300   ''

                      ''           ostatak Novog    ''           250    ''

                       ''        Nevesinje              ''           250    ''

                      Ukupno  1050 šinika 

Str. 122

             Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama Stoca, Nevesinja, Ljubinja, ajanima , zabitima i službenicima. Naređuje im da posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom odmah prikupe od stanovnika u svojim kadilucima određene količine goveda ovaca , masla, ječma zobi i konja i da sve to na konjima pretjeraju na nikšićko polje i predaju određenom službeniku , do 15. rebia I.Ovo smo od vas tražili jednom ranijom bujrultijom i dužni ste ovo čim prije izvršiti. 1. rebia I 1182 ( 1768) godine.

             Teskera ćehaje bosanskog valije Sulejmana upućena kadijama Akhisara ( Prusca) , Livna, Duvna, ostatka Imotskog, Mostara, Blagaja, Nevesinja, Cernice, ajanima i službenicima. Obavještava ih da će valija u nedelju krenuti na put iz Travnika. Naređuje im da odmah prikupe 330 konja i čim prije ih dovedu i predaju agi za konje ( kamur aga) . 1. rebia I 1182 ( 1768) godine.                                         

                                      

  Str. 123

                 Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama Cernice, ostatka Novog, Nevesinja, ajanima, zabitima i službenicima. Obavještava ih da će službeno doći u Nikšić gdje će se skupiti i ostali rodovi vojske i njegova pratnja. Ovo sve u cilju potpune pobjede i razbijanja crnogorskih odmetnika. Da bi se obezbijedila potrebna hrana za vojsku dužnost vam je da zabranite i potpuno spriječite da trgovci, koji kupuju stoku , istu gone igdje van kadiluka. Upozorite ih sviju da ne smiju ni jednu glavu izvesti nego da stoku mogu prodavati jedino na vojnim pijacama ( ordu bazari) .13.safera 1182 ( 1768) godine.

            Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama Akhisara ( Prusca), Livna, Duvna, ostatka Imotskog, Mostara, Blagaja, Nevesinja, Cernice, ostatka Novog, ajanima, zabitima i službenicima. U smislu carske naredbe dužni smo otputovati u Crnu Goru i uz Božiju pomoć poraziti i potpuno iskorijeniti sve odmetnike. Naređuje vam se da očistite, opravite i po potrebi proširite sve puteve i prolaze kuda će vojska proći kroz vaše kadiluke kao i da opravite sve dotrajale mostove. 19. safera 1182 ( 1768) godine.

Str. 124

           Naredba bosanskog valije upućena nevesinjskom kadiji. Naređuje mu da odredi potreban broj konja na kojima, u smislu fermana, treba pretjerati hranu sa skele za mjesnu posadu ( jerlu neferat) u Stocu. U vezi ovog stigla je i bujrultija bosanskog kajmekama Mustafabega . U muharemu 1185 ( 1771) godine.

           Naredba bosanskog valije upućena nevesinjskom kadiji i spahijama spomenutih zemalja. Naređuje im da u smislu murasele izdaju spomenutoj tapiju na zemlju. 13. rebia II 1188 ( 1774) godine.

            Arzuhal Nefise , kćerke Salih spahijine upućen bosanskom valiji. Moli da se izda bujrultija i naredi da joj se u smislu murasele, koju posjeduje, i važećih šerijatskih i zakonskih propisa izda tapija na zemlju u Brataču i Slatu (Islatina) u nevesinjskom kadiluku.

             Kopija murasele mostarskog kadije Sejid Hašim Mehmeda, koji je zadužen da riješi spor, upućene spahijama Bratača i Slata u nevesinjskom kadiluku. Nefisa, kćerka Salih spahije imala je zemlju, stoku i pokretnine koje je od oca naslijedila, a koje je on silom          ( ikrahen) poklonio svome sinu a njenom bratu Omeru. Ali ef. iz Mostara, sin mu Abdulah i Husein Ćizmo, izjavili su na sudu da je ovaj poklon silom ( ikrahen) učinjen što je protivno i šerijatu i zakonu. Moli da se u smislu murasele i carske naredbe povrate svi posjedi spomenutoj Nefisi koji po zakonu njoj pripadaju i koji su silom poklonjeni.

Str. 125

         Kopija carskog fermana koji je upućena muterifu Bosanskog ajaleta veziru Muhamed paši. Ističe se da je on sposoban i hrabar i da je svoju dužnost mutesarifa Bosanskog ajaleta kome je priključen Hercegovački sandžak , do sada savjesno i uspješno vršio. Naređuje mu se da i dalje od 4. ševala 1181 ( 1768) godine vrši dužnost mutesarifa Bosanskog ajaleta i da štiti raju i sve stanovnike od svih vrsta nasilja. 4. ševala 1181 ( 1768) godine.

            Ovjera Mustafe Sadika, kadije Bosna Broda.

                 Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama Belgradžika, Neretve, Mostara, Blagaja, Stoca, Nevesinja, Ljubinja, ostatka Novog, Cernice, Foče, kapetanima tvrđava, agama, zabitima i službenicima. Obavještava ih da mu je carskom naredbom od 4. ševala 1181 ( 1768) godine naređeno da i dalje vrši dužnost mutesarifa Bosanskog ajaleta kome je prikljkučen Hercegovački sandžak . Naređuje im da kopiju carskog fermana upišu u sidžile i da ga pred svijetom pročitaju i svima objave njegov sadržaj.

Str. 126

            Bujrultija bosanskog valije upućena Muhamed paši u Taslidžu ( Pljevlje) , kadijama kadiluka Hercegovačkog sandžaka, ajanima, hercegovačkom muteselimu Džaferbegu, posjednicima timara i svima koji su za borbu sposobni. Hajduci iz Crne Gore pobunili su se i digli raju na ustanak u selima i nahijama oko Podgorice koja se je s njima udružila i počela dočekivati i ubijati i pljačkati putnike. Oni čak ugrožavaju neke granice Bosne gdje dočekuju i pljačkaju putnike. U četama dolaze u Hercegovinu i iznenada napadaju na stanovnike i pljačkaju ih. Naređuje im da dobro osiguraju sve puteve i klance koji vode iz Crne Gore i da zaštite svijet od nasilja i pljački crnogorskih odmetnika.

23. ramazana 1181 ( 1768) godine.

         Ovjera Ahmeda, kadije Taslidže ( Pljevlja)

Str. 127

            Kopija carskog berata kojime se dodjeljuje Ahmedu i Idrisu timar od 1000 akči u selu Predol, nahija Dabar. Ovaj su timar ranije zajednički koristili Salih i Mustafa koji su umrli.

Pošto su spomenuti Ahmed i Idris najbliži rođaci umrlih i budući su u svakom pogledu sposobni, te im je u vezi arza hercegovačkog alajbega Adema dodijeljen spomenuti timar.

Oni su dužni ići u boj pod alajbegovim bajrakom i stanovati u Hercegovačkom sandžaku. Gornji timar im je dodijelio bosanski valija Hadži Ahmed paša i koristiće ga od 4. šabana 1180 ( 1767) godine.

           Šaban iz kasabe tužio je kršćanina Simu, sina Stipanova iz Bratača da mu je prije pet dana silom uzeo jednog konja. Tuženi je ovo pobio a tuženi nije mogao dokazati.

Str. 128

         Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadiji Nevesinja, hercegovačkom muteselimu, ajanu i zabitima . Kršćanin Stipo iz Zvornika ranije je bio došao u Koleško u nevesinjskom kadiluku gdje je ostao oko tri mjeseca . Kad je odlučio da ide kući u svoje mjesto , neki su ga iz sela sprečavali da ide, ali on nije poslušao. Ovi su ga pratili do ispaše Striževice i tu ga iz oružja ubili , i pokušali da to sakriju.  Naređuje im da posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom slučaj ispitaju, i da pronađu ubojice koji će biti egzemplarno kažnjeni. Uhvaćene ubice dovedite posredstvom mubašira na Bosanski divan zajedno sa prvacima i najuglednijim ljudima sela. Ako oni pokušaju sakriti ubojice , dovedite na Divan sve stanovnike spomenutog sela . 11 rebia I 1182 ( 1768) godine.

Str. 129

            Naredba bosanskog valije Muhamed paše upućena nevesinjskom kadiji, ajanu i zabitu. Naređuje im da posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom dobro ispitaju i da bezuvjetno pronađu ubojicu u selu i da ga dovedu na Bosanski divan gdje će mu se po pravdi suditi.17. džumada II  1182 ( 1769) godine.

               Arzuhal kršćanina Vuke  upućen bosanskom valiji. Alija, sin Mustafabašin iz kasabe ubio je nožem moga sina Pavla prije tri sedmice u selu Davidovićima, koje pripada nevesinjskom kadiluku. Molim da se posredstvom suda i mubašira dovede na sud i kazni.

Str. 130

            Teskera ćehaje bosanskog valije Sulejmana upućena kadijama kadiluka koji se nalaze na putu od Nikšića do Travnika, ajanima, zabitima i službenicima.Divan ćatib bosanskog valije razbolio se je i biće upućen u Travnik. Naređuje vam se da u koji god kadiluk dođe da mu obezbijedite udobno prenoćište, 4 konja i pet vodiča ( kulaguz) i da mu prenesete sve stvari od kadiluka do kadiluka sve dok ne stigne u Travnik. 5. džumada 1182 ( 1768) godine.

              Vuka Humković  je tužio Aliju Šetku, sina Mustafa bašina iz kasabe da mu je, kad se je vraćao iz borbe iz Crne Gore, ubio sina Pavla koji je išao u mlin. Zamolio je da se posredstvom suda ovaj slučaj izvidi.

Str. 131 

             Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama Akhisara ( Prusca) , Livna , Duvna, ostatka Imotskog, Mostar, Nevesinja, Cernice, ostatka Novog, ajanima, kapetanima, zabitima i službenicima. Obavještava ih da će po carskoj naredbi uskoro poći sa svojom pratnjom iz Travnika u Crnu Goru. Naređuje  im da za njeg i njegovu pratnju pripreme prenoćište i potrebnu količinu hrane , i to po spisku koji im je ranije poslan. Niže navedene količine hrane odmah prikupite posredstvom mubašira i u sporazumu sa svima i predajte određenom službeniku.

19. safera 1182 (1768) godine.

               Spisak namirnica, konja i vodiča koje treba prikupiti za njegovu ekselenciju bosanskog valiju.

              Brašno 850 oka                                                               Brašno nula (has) 50

              Pirinač 300 ''                                                                    Bungur              350

              Bravetina 350 ''                                                                Maslo                 150

              Med         25''                                                                   Nišesta                 15

              Nohut        15''                                                                  Suho grožđe     3

              Šećer        6''                                                                     Kahva             12

              Biber       1''                                                                       Jogurt             50

              Mlijeko 20 ''                                                                      Sir                   10

              Sirće      20''                                                                       Janjad             20

              Kokoš    60''                                                                      Jaja              300

              Crveni luk  50''                                                                  Zelen          100

              Sapun 10''                                                                          Vosak          5

               Loj      60''                                                                          Ječam       1500

               Sijeno  700''                                                                       Luč          500

               Kolaca za šator 1500 ''                                                       Drva tovara 250

               Konja golih i sa samarom 300                                            Vodiča s konjima 8

               Vodiča pješaka 15

Str. 132

          Bujrultija bosanskog valije upućena kadijama Foče, Cernice, ostatka Novog, Ljubinja, Nevesinja, Blagaja, Stoca, Mostara, kapetanima, ajanima, zabitima i službenicima. U smislu carskog fermana više puta vam je naređivano da spriječite i zabranite prenošenje hrane i gonjenje stoke u neprijateljsku zemlju ( dari harb) jer zbog toga domaći stanovnici osjećaju oskudicu u prehrambenim artiklima. Naređuje im da to odmah spriječe i da naprave spisak tih

špekulanata sa svim generalijama i da ga sa ilamom pošalju bosanskom valiji.11. muharema 1182 ( 1768) godine.

            Naredba bosanskog valije upućena nevesinjskom kadiji i hercegovačkom muteselimu Alibegu Ljuboviću. Naređuje im da bezuvjetno pronađu u selu ubojicu i da ga zajedno sa kopijom  zapisnika dovedu na Bosanski divan . 21. muharema 1182 ( 1768) godine.   

               Arz nevesinjskog kadije Saliha upućen bosanskom valiji. Ismail, sin Huseinov iz Bratača došao je na sud i izjavio : U četvrtak veče, između akšama i jacije , nalazio sam se kod svoje kuće u spomenutom selu.Neko je iz puške kroz prozor pucao i metak je pogodio moju ženu Merjemu, kćerku Abdulahovu. Metak joj je prošao kroz desnu stranu i ona je od zadobivene rane sutri dan umrla. Od suda izaslani Hasan i Ismail, ovo su na licu mjesta utvrdili . Muž umrle Ismail sumnja da je ovo učinio Dragić Turubaković ( Turubakoglu) iz Biograda i zatražio je da se on dovede do na sud i ispita. 10. muharema 1182 ( 1768) godine.

Str. 133

           Kopija carskog berata. Ismail, dizdar Paša tabije u tvrđavi Počitelj, poslao je pismo Porti u kome izvještava da je umro Salih, mustahfiz Paša tabije u počiteljskoj tvrđavi i da iza sebe nije ostavio djece. On je uživao timar od 1400 akči u selu Bojišta u nahiji Nevesinje . Zamolio je da se ovaj timar dodijeli Dervišu Osmanu koji će u tvrđavi stanovati i vršiti dužnost mustahfiza . izdaje se berat spomenutom Derviš Osmanu na timar u selu Bojušte u nahiji Nevesinje  i naređuje mu se da od 26. šabana 1181 (1768) godine vrši dužnost mustahfiza počiteljske tvrđave. U zaštićenom  Istambulu 28. šabana 1181 ( 1768) godine.

              Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama Foče, Cernice, ostatka Novog, Nevesinja, Mostara, Blagaja, Stoca, kapetanima, agama, ajanima, zabitima i službenicima. Naređuje im da posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom, zabitima i službenicima dobro ispitaju i da egzemplarno kazne sve odmetnike koji čine nasilja i pljačkaju putnike. Ako to ne spriječite znajte , sigurno, da ćete svi biti pozvani na odgovornost i kažnjeni. 11. muharema 1182 ( 1768) godine.

Str. 134

        Teskera ćehaje bosanskog valije Sulejmana upućena kadijama kadiluka koji se nalaze na putu od Travnika do tvrđave Nikšića ( Onogošt) i Prijepolja, ajanima, zabitima , službenicima i poštarima ( menzildžiler) . Ajan Alibeg, muteselim Hercegovačkog sandžaka , otputovaće, po potrebi, na krajnje granice islamske države. Za nj i njegove ljude potrebno je pripremiti potreban broj poštanskih konja ( menzil bargir). Naređuje vam se da odmah i bez imalo oklijevanja pripremite, uz određene cijene potreban broj poštanskih konja i predate ih muteselimovim ljudima koji dođu s teskerom od njega. 25. zulhidžeta 1181 ( 1768) godine.

         Bujrultija bosanskoga valije Muhamed paše upućena kadijama ostatka Novog, Ljubinja, Nevesinja, Stoca, Cernice, muteselimu Hercegovačkoga sandžaka, kapetanima i agama tvrđava u Onogoštu ( Nikšiću),  Trebinju, Klobuku, hercegovačkom Ključu, ajanima i službenicima.  Da bi se zaštitili stanovnici od nasilja crnogorskih odmetnika ranije je, u smislu carske naredbe postavljen veći broj pandura i čuvara po raznim perifernim mjestima vaših kadiluka. Njima su date plate za dva mjeseca, od 1. zulhidžeta do konca muharema. Naređuje vam se da za tri naredna mjeseca, računajući od 1. safera, rasporedite i prikupite plate za vojnike koji služe u vašim kadilucima i da ih predate njihovim buljubašama. 18. muharema 1182 ( 1768) godine.

Str. 135

       Bujrultija bosanskoga valije Silahdar Muhamed paše upućena kadijama Nevesinja, Cernice, muteselimu Hercegovačkog sandžaka, Mustafa begu, kapetanu hercegovačkog grada Ključa, cerničkom ajanu Ibrahim ćehaji, prvacima, agama i zabitima. Na poticaj iz Crne Gore mnogi od raje iz vaših kadiluka se odmeću i čine nasilja sirotinji i pljačkaju i dočekivaju putnike. Naređuje vam se da dobro osigurate sve prolaze i klance, da se borite s odmetnicima sve dotle dok ih žive ili mrtve ne pohvatate. U smislu carske naredbe dužni ste budno pratiti kretanja odmetnika, naročito sada kada zima prolazi i nastaje proljeće. Dužni ste se svi protiv njih boriti i oduzimati im imetak i oružje. 28. zulhidžeta 1181 ( 1768) godine.

         Fazlija Ćirak iz Biograda došao je na sud i izjavio : Polovina moga imetka u spomenutom selu, pokretnine, nekretnine i stoka, nisu moji, oni su vlasništvo Mehmeda i Saliha, sinova umrlog Saliha. 6. muharema 1182 ( 1768 ) godine. Svjedoci : Mustafa beg Čelebić, Salih hodža Bajgorić, Ismail Palata.

Str. 136

        Naredba bosanskoga valije Silahdar Muhamed paše upućena kadijama Stoca, Nevesinja, Blagaja i Ljubinja. Naređuje im da u sporazumu sa mubaširom dovedu na Bosanski divan ljude, koji kada po selima prikupljaju miriju od baština, traže od stanovnika besplatno hranu za se i za stoku ( jem ve jejedžek). 5. džumada II 1181 ( 1767) godine.

          Arzuhal sirotinje Ljubinja, Nevesinja, Blagaja i Stoca upućen bosanskom valiji. Muslimanska sirotinja i raja iz kadiluka : Stolac, Ljubinje, Nevesinje i Blagaj, žali se protiv stolačkoga kapetana Zulfikar kapetana kome je dato ( mutesarif) prikupljanje filurije od malikana u spomenutim kadilucima. Od fetha mi plaćamo filuriju na malikane i svaka filurija se računala po 160 sag akči. Mi smo ovaj doprinos za svaku godinu na vrijeme plaćali. Vlasnici malikana plaćali su prikupljačima ( muhasil) konak i sve druge troškove. Stolački kapetan Zulfikar kapetan, vlasnik malikane, nekad je sam ovaj doprinos prikupljao a nekad preko svojih punomoćnika. On sa deset konjanika ide od sela do sela i od sirotinje besplatno uzima hranu i piću ( jem ve jejedžek), a u koje selo ne dođe, uzimao je po deset para na ime konaka i drugih troškova. Ovo je sve suprotno šerijatu i zakonu i sirotinja ovo ne može više snositi. Molimo da se posredstvom mubašira dovede na Bosanski divan i da mu se zabrani da raji čini nasilja.

Str. 137

          Bosanski valija Silahdar Muhamed paša je, u smislu carskog fermana, ranije izdao naredbu da se u cijelom Bosanskom ajaletu zavede red i zakonitost i da se među stanovnicima izvrši jamčenje ( ćefilema). U ovim vremenima su izbili neredi i pobune i odmetnici se ne pokoravaju naredbama šerijata nego čine nasilja poštenom svijetu i putnicima.Naređuje vam se da u smislu ranije valijine bujrultije izvršite jamčenje ( ćefilemu) stanovnika u kadilucima Hercegovačkog sandžaka, i to posredstvom suda i u sporazumu s mubaširom i svima. Upišite u sidžile imena svih sa svim generalijama kako bi stanovnici živjeli u miru i  potpunoj bezbjednosti. Ako neko pobjegne i počne činiti nasilja uhvatite ga i kaznite. Ako ga ne mognete uhvatiti zatvorite i kaznite one koji su za njeg jamčili. U III dekadi džumada I 1181 ( 1767) godine.

Str. 138       

         Bujrultija bosanskog valije Muhamed paše upućena kadijama i naibima kadiluka Hercegovačkog sandžaka, ajanima spomenute live, muteselimu,alajbezima, kapetanima, agama, zabitima i službenicima. Vezir Muhamed paša je ranije, dok je bio valija Bosanskog ajaleta, bio vam naredio da očistite sve kadiluke od odmetnika i da svi stanovnici žive u miru i potpunoj bezbjednosti. Dalje vam je naređeno da izvršite jamčenje ( ćefilemu) stanovnika po svim kadilucima. Naređuje vam se da odmah izvršite jamčenje po svim selima i mjestima vaših kadiluka i da sastavite spiskove svih sa potpunim generalijama i da to sve upišete u sidžile i dobro čuvate. Ako neko kasnije poslije jamčenja pobjegne uhvatite i kaznite njegovoga jamca koji je za njega jamčio. 23. džumada I 1181( 1767) godine.

Str. 139

             Bilješka u kojoj Fehmi Omer, sin Sadikov bilježi da je 1.džumada I 1181 ( 1767) godine primio dužnost naiba u Nevesinju.

              Murasela nevesinjskoga kadije Hasana upućena Fehmi Omer ef. Postavlja ga za naiba u Nevesinju i naređuje mu da ovu dužnost vrši od 1. džumada I 1181 ( 1767) godine.

               Mitar Goga (gvgh), sin Kostin tužio je Simu, sina Tripkova da mu je prije dva mjeseca uzeo ( nejasno) i otišao u Mostar. Zatražio je da mu se ukradeno povrati .Svjedoci : Sava Mićević, Stipan Milenković, Stanko Čabrić i Lazar Topalović.

Str. 140

         Husein, sin Salihov iz Kokorine u blagajskom kadiluku vjenčao se je preko svoga zastupnika Hasan baše Bašeskije, sina Abdulah spahijina iz Blagaja, sa Saimom, kćerkom Šabanovom iz Bručića koju je zastupao njen zakonski zastupnik otac joj Šaban. Ovo su posvjedočili: Ramadan sin Salihov i Salih sin Alin. Mehri muedžel je 12000 akči. Svjedoci : Derviš Mehmed ef. Čelebić, Alibeg Parneta ? iz Mostara.  Hadži Mustafa Taslaman i Hadži Abdulah iz Stoca.

          Osman baša je tužio Ćupinu Timura i druge. Mi od davnina prolazimo sa stokom javnim putem kroz Juklića mahalu u naše njive koje smo od očeva naslijedili. Ovo je posvjedočio Husein, sin Ismailov iz Zovog Dola koji je izjavio da pamti da četrdeset godina stoka ide spomenutim putem.

              Abdulah subaša iz Mostara tužio je Halila( nejasno) iz Kljuna ( Kljunović) u nevesinjskome kadiluku da mu ne plaća kiriju na kuću u Fatime kadun mahali koja je njegovo vlasništvo.

               Abdulah ef. i Sulejmanagi Čelebiću predana je jedna crna krava. Za njeno čuvanje, dok se vlasnik ne javi, određeno je da se troši iz državne blagajne dnevno po 20 akči. 1.redžepa 1185 ( 1171) godine.

Str. 142

           Tale Šilik je tužio Mehmeda Šiškovića da je od njeg prije dva mjeseca kupio jednu dugu pušku koja je bila razbijena, zatražio je da mu štetu plati. Tužitelju je naređeno da to dokaže. Svjedoci: Munla Husein ef., imam carske džamije, Ahmed spahija Karapuš ?, Munla Mehmed Čelebić, Munla Jašar Čelebić, sin Salihov, Abdulahbeg, Ahmed, muzur.

            Arslan baša Handžar je tužio Stipana sina Petrova iz Biograda i naveo da je on njegov čifćija ima 35 godina i da mu nije dao hak od lana, zeleni, slame, sijena i tri ulišta. Tuženi je ovo sve pobio i izjavio da mu je hak u cjelosti dao.

              Tale Šilik je tužio Ahmeda Pajevića ( Djajevića) da mu je prije 8 godina, za vrijeme trajanja kuge, ukrao iz kuće jednu aspurliju ( crvenu maramu, povezaču ) i jednu malu pušku koje su stvari nađene u njegovoj kući. Zatražio je da mu se ukradene stvari povrate. Tuženi je izjavio da je ukradene stvari kupio u carskoj čaršiji ( siki sulta

zekat

Merhumi

Najčitanije

sredstva

MIZ Nevesinje na Facebook-u

Postanite naš dopisnik

Šaljite nam vijesti, obavijesti, slike na našu email adresu vijesti@medzlis-nevesinje.com i mi ćemo iste objaviti!

Vaktija