Pred nastupajući Kurban Bajram Bošnjaci koji su do rata živili u gradu Nevesinju organizirat će zajedničku akciju čišćenja gradskog harema (Babajuša)  na dan 13. 9. 2015.g.

Organizacioni odbor poziva sve one koji žele da učestvuju i da pomognu u ovoj akciji treba da dođu ispred gradskog harema u 9:00 sati kada se počinje sa čišćenjem. Poziv je posebno usmjeren na predratno gradsko stanovništvo čiji se preci zakopani u ovom haremu. Pomoć svih dobronamjernih ljudi u svakom slučaju je dobro došla i vrijedna poštovanja.

Za sve ostale potrebne informacije obratite se na broj telefona 061 209 507 

Medžlis Islamske zajednice Nevesinje pokrenuo je široku inicijativu na obnovi graditeljskog kompleksa Dugalića džamija (Hadži Velijudina Bakrača) u samom gradu Nevesinju. Tim povodom Izvršni odbor donio je Odluku o formiranju građevinskog odbora za čijeg je predsjednika izabran Mujo Trebović. Građevinski odbor do sada je održao niz pripremnih sastanaka na kojima je usaglasio dinamiku poslova i izradio detaljan plan djelovanja s ciljem zaštite ovog Nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine i očuvanja porušene baštine Bošnjaka Nevesinja. Obnova Dugalića džamije sprovodit će se u etapama, zavisno od finansijskih mogućnosti.

„Naš prioritetni zadatak je ograđivanje lokaliteta Dugalića (Hadži Velijudina Bakrača) džamije u gradu Nevesinju koja je do temelja porušena paljenjem i miniranjem u posljednjem ratu a njeni ostaci su zajedno sa ostacima Careve džamije dislocirani na lokalitet Ždrijelo, 7 kilometara izvan grada. Lokalitet džamije je trenutno nezaštićen i na njemu se odlaže smeće, istovaraju drva i parkiraju automobili. U prvoj etapi radova namjera nam je izvorno obnoviti ogradni zid ( nacrt ogradnog zida nalazi se u prilogu) kako bismo lokaciju zaštitili od dalje devastacije i neprimjerenog korištenja. Čim se, u budućnosti, ukaže mogućnost, inšaAllah, počet ćemo i sa obnovom džamije“, navodi se u pismu namjere kojeg je ovih dana Medžlis IZ Nevesinje poslao na brojne adrese privrednih subjekata i raseljenih Bošnjaka Nevesinja.

U pismu su još usrdno zamolili da svako u skladu sa svojim mogućnostima pomogne ove aktivnosti kako bi što prije i što efiksnije svojim angažmanom doprinijeli očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta Bošnjaka Nevesinja.

„Vašu i sve donacije koji prispiju na žiro račun Medžlisa IZ Nevesinje broj 1606100000034156 Vakufska banka d.d. Sarajevo Filijala Mostar, istaknut ćemo na našim web stranicama, naglašavajući Vaš doprinos“, stoji na kraju pisma.

Kontakt telefoni: 061 808 563, 061 907 826

 

Hivzija Hasandedić o Dugalića džamiji

HADŽI VELIJJUDINA BAKRAČA (DUGALIĆA) DŽAMIJA

Ova se džamija nalazi u centru Nevesinja u blizini sahat-kule.

Locirana je u Pahljevića mahali, na mjestu koji se nekad zvao Morićevac. Građena je od tesanog kamena i bila je prvotno pokrivena olovom. Uz desni zid joj je prigrađena munara oktogona oblika, visoka oko dvanaest metara.

Više ulaznih vrata džemije nalazio se ranije na jednoj ploči uklesan slijedeći natpis (tarih):

Veli aga ol sahibi hajr čunki

Bina kildi bu džumi'i o zahid

Išidinler edup tarih kasdini

Uludur šol mekam darul mesadžidi

sene 921

što u prevodu znači:

Kad Veli-aga, dobrotvor

pobožnjak pravi podiže džamiju ovu

Oni koji za to čuše

odlučiše joj ovaj kronostih na dar:

Uzvišen je ovaj kutak

gdje dom je štovatega Boga

godine 921. (1515)21

Na temelju prednjeg natpisa može se utvrditi da je ova džamija sagrađena 1515. i da je, poslije Bajezid-Veline, najstarija džamija u Hercegovini.

O osnivaču ove džamije zna se samo to da je bio ugledan i svakako, bogat čovjek. Imao je sina Šaban ef. koji je kao mladić 1616. otišo u Istanbul, gdje je svršio nauke i posvetio se ulemanskom pozivu. Tamo je predavao na više medresa i kasnije prešao u kadije. Godine 1635. imenovanje vrhovnim kadijom (mulom) u Šamu (Siriji), a 1638. u Kairu. Godine 1650. postao je vrhovni vojni sudac Anadolije (sadri Anadol kazasker), a 1654. sadri Rum. Umro je početkom 1659. poštovan od prijatelja i protivnika.

Ovu su džamiju djelomično porušili ustanici i Crnogorci kada su 29. augusta 1875. godine pred zoru upali u Nevesinje i veći dio ga srušili. Tada su oni, kako se priča, pobili i nekoliko muslimana koji su bili pošli na sabah u džamiju. Mirko S. Radojčic tvrdi da je 1200 ustanika udarilo na kasabu Nevesinje 17. augusta 1875. i da su ju svu spržili.

Mula Hadžo Dugalić, mutevelija vakufa ove džamije, oko 1880. obnovio je ovu džamiju i djelomično joj munaru ozidao. Tada je ostala bez šerefe i nešto kraća. Munara ima dvanaest na ćemer građenih prozorčica, kroz koje mujezin gleda kada ezan uči, i ona po svojoj vanjskoj formi predstavlja nešto neobično i jedinstveno. Od ove obnove ona se zove Dugalića džamija.

Inicijativom Derviš ef. Korkuta, šerijatskog sudije u Nevesinju, na ovoj su džamiji vršene neke opravke i 1353. (1934) godine. Zatvorena je pred prošli rat i posljednji njen imam bio je Hamid ef. Kolaković.

Legator hadži Velijjudin ef. sagradio je uz džamiju kao prateće objekte joj mekteb i medresu. Ne zna se kad je medresa prestala raditi i srušena, a mekteb je radio u posebnoj zgradi kod džamije sve do austrougarske okupacije BiH 1878. godine.

Za izdržavanje spomenutih zadužbina vakif je zavještao nekretnine i novac, ali se ne zna šta i koliko, jer se nije sačuvala zakladnica ove džamije. Legatorov sin nepoznatog imena sagradio je u Nevesinju hamam i han i uvakufio tri dućana i kafanu koji su 1889. davali 200 forinti godišnjeg prihoda.27

Pred ovom džamijom se nalazi mali harem u kome je ranije bilo više lijepih nišana s natpisima. Još se nalaze uspravno sarno dva, ali na njima nema natpisa. Džamija i harem uz nju služe kao magazin jednom trgovačkom preduzeću iz Nevesinja.

Krajem mjeseca jula nekoliko aktivista, džematlija iz grada Nevesinja ivršilo je uređenje enterijera i nekih dijelova eksterijera Čučkove džamije u Nevesinju.  Radili su na farbanju unutrašnje i vanjske stolarije, farbanje građe koja drži nadstrešnicu, farbanje ulaznih vrata, čiščenje tepiha ... Ovaj prijemer aktivizma je jedan od onih koju zavrjeđuju pažnju svih Bošnjaka Nevesinja i izraze tople zahvalnosti. Ako mi Nevesinjci ne budemo održavali i posjećivali naše džamije niko to durgi u naše ime neće uraditi.

zekat

Merhumi

Najčitanije

sredstva

MIZ Nevesinje na Facebook-u

Postanite naš dopisnik

Šaljite nam vijesti, obavijesti, slike na našu email adresu vijesti@medzlis-nevesinje.com i mi ćemo iste objaviti!

Vaktija