Džamija Sinan Kadi ef. (Čučkova)

Objavljeno: 22 Avgust 2014

U periodu između 1465. i 1466. godine Nevesinje potpada pod vlast Otomanskog carstva. Prilikom svog puta iz Beograda u Hercegovinu, 1664. godine, turski putopisac Evlija Čelebija je prošao kroz gradić (kasabu) Nevesinje i zapisao da je to kadiluk s rangom od tri stotine akči, sa sedamdeset sela. Također navodi da Nevesinje ima svega šest mahala od čega su dvije hrišćanske. Imenom navodi i opisuje tri džamije, sahat-kulu, dvije medrese, školu za izučavanje islamske tradicije (dār ul-hadīs), školu za obuku pravilnog čitanja Kur'ana (daru'l-kurrā), a spominje i šest osnovnih škola, jednu javnu kuhinju (imaret), han, hamam i tekije.

Jedna od džamija koje Evlija Čelebi spominje jeste i Čaršijska džamija, smještena u Višnjevoj (bivšoj Sinan-begovoj) mahali, u centru Nevesinja. Nije poznato kada je džamija sagrađena s obzirom na to da nije sačuvana vakufnama niti bilo kakav dokument koji o tome govori. Pretpostavka je, s obzirom da je Evlija Čelebi spominje u svom putopisu, da je džamija sagrađena u prvoj polovini 16. vijeka.

Objekat je u 17. vijeku bio pokriven olovom. Hivzija Hasandedić navodi da je džamija prvobitno imala kamenu munaru, visoku oko dvanaest metara.

O osnivaču džamije nisu sačuvani nikakvi pouzdani podaci. Prema Hasandediću, Sinan efendija je bio rodom Nevesinjac i po zanimanju kadija. Uz džamiju je, vjerovatno, sagradio i mekteb.

Džamija je zapaljena 29. augusta 1875. godine, za vrijeme Hercegovačkog ustanka, kada su ustanici upali u Nevesinje. Tom prilikom je ubijeno nekoliko vjernika koji su pokopani u malom haremu pred sofama džamije. Do kraja 20. vijeka sačuvan je samo nišan koji je označavao mjesto ukopa tadašnjeg imama džamije, Hasan-efendije Trebovića. Krajem osamdesetih godina i ovaj nišan je nestao.

Džamija je obnovljena oko 1880. godine sredstvima hadži Derviš Čučka i od tada se zove Čučkova džamija. Prilikom ove obnove nije sagrađena munara uz džamiju.

Džamija je zatvorena oko 1940. godine. Nakon II svjetskog rata korištena je kao magacin. U posljednjem ratu nije rušena ali je značajno usljed nekorištenja runinirana tako je da bilo nužno obnoviti ne samo krov, zidove, već i u dobrom dijelu učvrstiti strukturu njenih zidova.

Objekat Čučkove džamije je obnovljen zahvaljujući angažmanu Medžlisa Islamske zajednice Mostar, Muftijstva mostarskog te sredstvima prikupljenim od vjernika i humanitarnih organizacija 2009.godine.

zekat

Merhumi

Najčitanije

sredstva

MIZ Nevesinje na Facebook-u

Postanite naš dopisnik

Šaljite nam vijesti, obavijesti, slike na našu email adresu vijesti@medzlis-nevesinje.com i mi ćemo iste objaviti!

Vaktija